top of page

Terugbetaling


Bij verschillende ziekenfondsen is er een beperkte terugbetaling mogelijk voor therapie bij kinderen en jongeren verstrekt door een erkend klinisch psycholoog. Tussenkomst voor volwassenen is afhankelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds.

CM

Christelijke Mutualiteit

De Voorzorg

Socialistische Mutualiteit

OZ

Onafhankelijk Ziekenfonds

LM

Liberale Mutualiteit

VNZ

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

bottom of page