top of page

"One begins without understanding the parts or the whole very well.

Only the whole gives the parts their roles and meanings.

We arrive at an understanding of the whole only part by part.

A better grasp of any part can change the sense of the whole…     


The meaning of the parts is not fixed.

They must grow in meaning."

Eugene Gendlin

Tijdens het eerste gesprek bespreken we welk therapeutisch traject jou de nodige ondersteuning kan bieden.

We doen dat samen in een open dialoog, en vertrekken vanuit jouw noden en behoeften.

Hieronder kan je wat meer lezen over de mogelijke therapieën.

Mocht je hier vragen over hebben, aarzel dan niet om me te contacteren.

unsplash_image-2.jpg

Individuele therapie

Binnen de therapiesessies zullen we tijd en ruimte maken om helder te krijgen wat jou in de weg staat om je leven op een vrije en authentieke manier te leiden. De ruis, die je verhindert om contact te maken met jezelf, met anderen, met je verlangens en doelen, zullen we stap voor stap aanpakken opdat dit geen blokkade meer vormt om te zijn wie je wil zijn. 

Via een cliëntgerichte, experiëntiële benadering of eerder via cognitief, gedragstherapeutische interventies, ondersteun ik je om in contact te komen met bepaalde gedachten, gevoelens en gedragingen, en je zelf meer in de focus te brengen.

Dankzij therapeutische technieken zal je tot inzichten komen die je helpen om bepaalde zaken te plaatsen, gebeurtenissen te verwerken en meer controle te kunnen voelen over je leven.

Tinnitustherapie

Als tinnitus je voornaamste klacht is, starten we eerst met psycho-educatie in de vorm van TRT ofwel Tinnitus Retraining Therapie. Dat is een therapie ontwikkeld door Prof. Pawel Jastrebroff en Dr. Jonathan Hazell. Tijdens de counselingsessies, ontdek je hoe tinnitus ontstaat en welke emotionele en lichamelijke reacties daarbij betrokken zijn.


De volgende stap is cognitieve gedragstherapie of CBT (Cognitive Behavioral Therapy). CBT vertrekt van het principe dat het niet de gebeurtenis of de aandoening zelf is die zorgt voor negatieve emoties, maar dat het onze gedachten zijn die bepaalde gevoelens uitlokken. Door anders te leren denken, zullen we ons anders voelen.

De technieken die gebruikt worden in de cognitieve gedragstherapie richten zich op het veranderen van de inhoud van deze gedachten. De manier waarop tinnitus een invloed uitoefent op ons dagdagelijks functioneren is grotendeels afhankelijk van de betekenis die we eraan geven. De gedachten die we hebben geassocieerd met tinnitus bepalen welke emotionele reacties die uitlokken. Cognitieve gedragstherapie helpt je om de gedachten die geassocieerd worden met tinnitus te veranderen en op die manier de emotionele reacties om te buigen.

Onderzoek heeft aangetoond dat de combinatie van TRT en CBT een zeer effectieve behandelmethode is voor tinnitusklachten. Voor sommige personen zal de combinatie van TRT en EMDR eerder aangewezen zijn. Dat zullen we samen bespreken tijdens het eerste gesprek.

unsplash_image-4_edited.jpg
unsplash_image-5.jpg

EMDR therapie

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Oorspronkelijk werd deze therapeutische benadering ontwikkeld door Dr. Francine Shapiro voor de behandeling van trauma. EMDR is gebaseerd op het AIP model dat stelt dat bij het optreden van bepaalde klachten de informatieverwerking niet op een aangepaste manier gebeurd is.

EMDR is opgebouwd uit een protocol van acht fasen dat bestaat uit de anamnese, voorbereidingsfase, assessmentfase, desensitisatiefase, installatiefase, body scan, afsluitingsfase en herevaluatiefase. Doorheen de therapie word je je bewust van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. We doorlopen deze stappen samen en respecteren jouw tempo.

bottom of page