top of page

Praktische informatie

Privacybeleid


De persoonsgegevens van cliënten worden gebruikt in het kader van de administratie, de facturatie en het verlenen van adequate ondersteuning. Enkel gegevens die nodig zijn voor het verlenen van deze hulp worden bewaard. De deontologische code van de beroepsvereniging voor psychologen en de huidige GDPR-wetgeving worden te allen tijde gerespecteerd.

Algemene voorwaarden


Contact: Het liefst van al bespreken we wat nodig is binnen de therapiesessies. Die ruimte voorzien we zodat alles binnen een veilige sfeer behandeld kan worden. In bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat er overleg nodig is buiten de sessies. Vragen die buiten de sessies gesteld worden, zullen ook vertrouwelijk behandeld worden. Verslaggeving, een telefonisch contact of mailcontact dat een tijdsinvestering vraagt van meer dan 15 minuten, wordt aangerekend om kwaliteitsvolle ondersteuning te waarborgen.

Afspraak annuleren: Gelieve minstens 48u op voorhand te verwittigen als je niet aanwezig kan zijn op jouw afspraak. Iemand anders zal maar al te graag dat moment innemen. Bij een laattijdige annulering is dit helaas niet mogelijk. Bij het niet respecteren van gemaakte afspraken zal de sessie aangerekend worden. Overmacht en ziekte worden zeker gezien als voldoende redenen om een afspraak te annuleren en te verplaatsen. Je kan in dat geval op begrip rekenen.

Bereikbaarheid


De privépraktijk is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer. Het station van Ekeren ligt op 50 meter afstand.

Buslijnen 33 en 730 hebben haltes die op wandelafstand van de praktijk liggen.

Ook met de fiets kan je op een snelle en veilige manier naar hier komen via de fietsostrade F14.

Als je met de auto komt, kan je makkelijk een parkeerplaats vinden in de Veltwijcklaan zelf of op de parking van het station.

Betaling

 

Een betaling gebeurt op het einde van de sessie. Dat kan contant of via een Bancontact app. 

Vanaf 1 januari 2024 zullen de aangepaste, opgelegde RIZIV-tarieven voor geconventioneerde, klinisch psychologen gerespecteerd worden,

d.w.z. dat elke sessie psychologische zorg van 50 minuten vergoed wordt aan het tarief van 86,69€. Personen die in aanmerking komen voor de RIZIV-tarieven, betalen enkel het remgeld op het einde van de sessie nl. 11€ of 4€, indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming.

 

Voor personen die geen toegang krijgen tot deze terugbetalingsregeling, geldt de huidige terugbetaling van de aanvullende ziekteverzekering. Dit betekent dat elke sessie psychologische zorg vergoed wordt aan het tarief van 80€ en de terugbetaling afhankelijk is van je eigen mutualiteit.

Informatie over de aanvullende terugbetaling kan je hier terugvinden of op de website van uw persoonlijke mutualiteit.

 

Verslaggeving, telefonisch contact of mailverkeer dat meer dan 15 minuten in beslag neemt, wordt a rato aangerekend om een kwaliteitsvolle opvolging te waarborgen. Mocht je daar vragen over hebben, aarzel dan niet om die te stellen.

bottom of page