top of page
unsplash_image-5.jpg

Wetenschappelijke publicaties

Randomized Controlled Trial

Onderzoek naar de effecten van psychotherapeutische interventies in de behandeling van chronische subjectieve tinnitus

In dit wetenschappelijk onderzoek wordt het studieprotocol van een gerandomiseerde gecontroleerde trial voorgesteld waarbij de effecten van twee bimodale tinnitustherapieën met name TRT + CBT en TRT + EMDR, onderzocht worden. Analyses van resultaten van de Tinnitus Functioneringsindex (TFI), Tinnitus Vragenlijst (TQ), Visueel Analoge Schaal voor tinnitus luidheid (VASLuidheid), Hyperacusis Vragenlijst (HQ) en Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) tonen aan dat beide bimodale therapieën vlak na de behandeling een klinisch significante effect teweegbrengen. 

Klinisch significante verbetering wordt ook gevonden op vlak van intrusiviteit van de tinnitus, gevoel van controle, cognitieve klachten, slaapmoeilijkheden, relaxatie, levenskwaliteit en emotionele stress. In de bimodale therapie TRT + EMDR geven 81% van de patiënten aan zich beter tot heel veel beter te voelen na de behandeling en in de TRT + CBT therapie rapporteert 84% verbetering tot heel veel verbetering door de vermindering van tinnitusklachten.

bottom of page